hvordan laver man sort teater i undervisning hvad er sort teater

Sort teater, hvordan laver man sort teater

Sort teater,hvad er det og hvordan laver man det?

Sort teater er en slags teater, som foregår nøsten i mørke, og hvor lyskilden er vigtigt, fordi der kan være UV lys, eller sort teater med lommelygter, som du kan se på Yoytube.

Yderligere for at det kan være sort teater, skal aktørerne være i sort tøj, som ikke reflekterer lyset. Det giver nemlig enorme kunstneriske muligheder.

Farven hvid er også vigtigt, for den reflekterer lyset, hvad enten det er med lommelygter eller med UVlys, som vil give en blå farve.

hva er sort teater hvordan laver man sort teater undervisning
Hvide handsker og sokker kan være sjov til noget dans

Floucerende farve er også vigtig, hvis udtrykket skal være farverigt. Der kan du købe overstregningstusser.

Udtrykket sort teater kan bruges på mange kreative måder, det kan for eksempel også være en sprællemand.

Eller at du vil lave stop motion film med sort teater. Noget jeg pt selv er i gang med, og du kan her se min første erfaring, der viser hvor vigtigt det er at kamera er på stativ.

sort teater DIY hvordan laver man en sprællemand
Dukken er farvet med floucerende farve, og der er brugt en UV lampe til at få dette udtryk frem.

__________________________________________________________________________

Hvis du trykker på filmen, vil du se musen Metermål fortælle børn, hvordan de nemt selv kan lave sort teater der hjemme. Jeg har nemlig et lille mål, nemlig at få børn til at gå hjem og lave en masse af de ting, de lærer henne i skolen. For mange børn tror kun at de skal lave tingene i skolen. jeg bliver jo ofte spurgt om ikke vi skal lave det igen, fordi det er sjovt.

Jeg har lært mange børn at tegne  Paint, og det kan de jo også sagtens lave hjemme, det samme gælder sort teater.

Og her er lavet en anden lille film, nedenunder, om sort teater, som mere er henvist til undervisere.

Det skal dog lige siges, at sort teater skal opleves, før end man rigtig forstår, hvor vildt det er. Nogle lærer som var med, da jeg lavede sort teater med 3.klasserne havde tænkt, betroede hun mig, at tegningerne ikke rigtig var noget. Men da hun så dem i uv lyset, så hvordan farverne fuldstændigt ændrede udtrykket, var hun solgt, og fik straks inspiration til noget, hun ville bruge det til i dansk.

 

I 3.klasserne blev sort teater brugt i kristendom og naturteknologi tværfagligt. De lavede en lille forestilling hvor de viste verdens skabelsen, som videnskaben siger den med Big Bang, og verdens skabelsen som biblen fortæller det, med Gud, der skaber verden på 7 dage.

3.klasserne havde i 1.klasse fået en forforståelse for sort teater, for der havde vi tegnet og malet sommerfugle, talt om lys og farve, og så været nede i skolens teaterkælder, for at se, hvordan sort teater ser ud. den gang vurderede jeg at de ville være for små, til at lave en reel forestilling.

Og her får du den sidste lille film, hvor jeg prøvede at lave et one mand show med sort teater. Jeg ledte efter musik på youtube, hvor de har et musikbibliotek, hvor du kan downloade gratis musik, dvs, at du må låne det uden at du krænker nogens ophavsret.

Musikken fik mig til at tænke på dyr og fisk i havet.

__________________________________________________________________________

Og her får du den hele planlægning, fra den gang sort teater blev lavet i 4.klasserne.

INDHOLD: 

 • Mål, formål og fællesmål( gamle mål fra før reform, så du kan læse dette og lade dig inspirerer, og selv finde nye mål, der passer til)
 • Indhold for dagene
 • Planlægning
 • Selve undervisningen
 • evaluering
 • Vigtige rekvisitter og remedier som skal bruges

Mål, formål og fællesmål:

Mål:

 • At lave et teaterstykke, en lydbog og hjemmeside

Formål:

 • At lære at samarbejde, fortolke en tekst via skuespil og udformning af dukker.
 • At øve en tekst uden af.
 • Få kendskab til redigering og formulering til hjemmeside.

Personlige mål:

 • At have det sjovt.
 • At bruge de kreative sider, at få fordybelse og komme i flow.
 • Styrke klassen i relationer på tværs.
 • Samt styrke relationerne elever og lærer imellem.

Fællesmål dansk:

 • Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet.
 • Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse.
 • Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre.
 • Undervisningen skal styrke elevernes beherskelse af sproget og udvikle en åben og analytisk indstilling til samtidens og andre perioders og kulturers udtryksformer.
 • Undervisningen skal udvikle elevernes udtryks- og læseglæde og kvalificere deres indlevelse og indsigt i sprog, litteratur og andre udtryksformer.

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • bruge talesproget i samtale, samarbejde og diskussion og fungere som ordstyrer i en gruppe
 • videreudvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk
 • fortælle, forklare, kommentere,  og fremlægge
 • give udtryk for fantasi, følelser, erfaringer og viden
 • læse tekster op med tydelig artikulation og betoning
 • lytte aktivt til andre og følge op med spørgsmål og respons
 • bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel
hvad er sort teater hvordan laver man sort teater
I en første klasse hvor vi havde om lys og farve, lavede de en mere enkel udgave af sort teater. De farvede sommerfugle, og så prøvede de at være på en scene i sort tøj, så de andre kunne se sommerfuglene bevæge sig, men ikke de børn som fløj rundt med dem.

Fællesmål billedekunst:

 • Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere billeder bliver i stand til at iagttage, reflektere, bruge og forstå billedsprog som et kommunikations- og udtryksmiddel.
 • Eleverne skal i arbejdet med plane, rumlige og digitale billeder tilegne sig færdigheder i og viden om kunst, medier og andre visuelle udtryks- og kommunikationsformer som grundlag for at udtrykke sig gennem billeder og andre visuelle former.
 • Som deltagere i og medskabere af kultur og som del af deres kreative udvikling og æstetiske dannelse udvikler eleverne deres kundskaber om kunstens og mediekulturens billedformer, som de fremstår i lokale og globale kulturer.

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • anvende billedet som kommunikationsmiddel
 • kommunikere i forskellige billedformer, herunder maleri, installation og multimedie
 • anvende visuelle virkemidler i forbindelse med præsentationer af egne og andres billeder
 • deltage i kulturelle begivenheder og udstillinger på skolen og i nærmiljøet, herunder udsmykningsopgaver og medieproduktioner.
sort teater undervisning hvordan laver man sort teater hvad er sort teater
Her ser du de syv dværge

PLAN FOR TIMERNE

Fordybelses uge ”SORT TATER”

Et tværfagligt forløb mellem dansk og billedkunst

Planlægningen

Vi skulle have fordybelses uge, og jeg har haft en drøm lige siden 1984, hvor jeg første gang stødte på det, som hedder sort teater, om at kunne gøre det med en klasse.

Vi har mange projekter på den skole jeg arbejder på, og langt de fleste er på tværs af klasser, så rigtig tit er det en kæmpe planlægning og logistik der skal til. Og lige med sort teater har jeg haft det sådan, det er ikke et projekt på tværs, det er et projekt, hvor man lidt lukker sig om sin egen klasse, så den mulighed kom først i denne uge, efter fem år på skolen.

Jeg har været i et kæmpe flow, haft virkelig travlt, da jeg har været øverste chef, og den anden lærer i klassen Anne- Mette Kampmann har taget følgeskab, og har suppleret virkelig godt, så vi i slut produktet fik nået alle ambitioner og det hele til stor tilfredshed.

Ambitionerne jeg havde, og som jeg ikke helt var klar over, om vi kunne nå, fordi tid er en faktor, som er rigtig svær at regne med, var:

Vi skulle være tre til fire grupper, vi blev fem. Hver gruppe skulle have et lille stykke, som var et eventyr, som Anne-Mette og jeg har omskrevet fra Grimm og HC Andersen. Stykker skulle øves, og dukker samt kulisser tegnes og males.

En hjemmeside skulle oprettes, og elever skulle lære at bruge den, så alle kunne se hvad de andre lavede, samt lære at skrive tekst, redigerer, linke og ligge billeder ind.

hvad er sort teater hvordan laver man sort teater undervisning
Flere sjove dukker

You tube skulle også læres, samt det skulle læres hvordan man overfører billeder og film fra kamera. Se en lille film, filmet af en elev

Alt efter hvordan stykket blev, ville vi først tage stilling til om det skulle vises for forældre, når vi selv havde en føling med, hvordan blev det, ville vi nå det hele, eller var der ting vi måtte have mindre fokus på.

Lydbøger er også et højt ønske jeg har, så da roller er øvet, så jeg dette som en helt naturlig følge af det hele.

sort teater hvad er sort teater hvordan laver man sort teater
Og prinsesser må der også til, når emnet er eventyr

Selve undervisningen

Alle elever havde fået udleveret et kompendie med alle de omskrevet eventyr, som de havde arbejdet med i dansk inden ugen gik i gang.

Som sagt, tid er en faktor man ikke altid kan regne med, for mange gange er der ting, som tager længere tid, end man lige i planlægningen havde regnet med. Og nogle af de ting som kom til at tage mere tid, end vi havde set, var mørklægningen af hvalen, lydbøgerne, der brugte vi to lektioner, men nåede kun at få indtalt tre grupper ud af fem. You tube blev hurtigt for bøvlet, fordi der ikke er en harmonisering på alt det devises som eleverne har med, samt læren måtte også sande, at mange billeder måtte jeg sende til min mail, og ligge op på en anden computer.

hvad er sort teater hvordan laver man sort teater undervisning
Kulisser blev også tegnet med floucerende farve. Men her skal du være opmærksom på hvis eleverne går rundt på scenen, at de kan komme til at lave skygger på kulisserne.

Men ellers vil jeg sige, eleverne var top motiveret, så lektier som hjemmeside skrivning, at gøre dukker færdige og at øve på rollerne, blev gjort med en iver og grundighed, som gjorde at vi fik brugt timerne på skolen effektivt og optimalt. Det samme gjaldt at eleverne var virkelig gode til at hjælpe hinanden med det tekniske, så alle fik lært det der skulle læres om hjemmesiderne.

Til lydbøgerne fik jeg hjælp fra en elev i en anden 4 klasse, for siger det ærligt, at her har jeg ingen kompetencer, så det var guld, at jeg måtte låne og kunne trække på en elev.

Stykkerne, som eleverne havde fået, og øvede efter, havde Anne-Mette og jeg omskrevet. Jeg havde omskrevet kærestefolkene af HC Andersen. Og formen jag havde valgt at gøre det i, var at manuskriptet skulle bruges til lydbog, hvilket det vil fungere fint i. men som et kort stykke, der måtte jeg sande, at fortællerrollen var alt for lang.

Samarbejdet eleverne imellem var også formidabelt, der var ingen konflikter omkring rollefordeling, og grupperne havde vi lærer lavet, og de var heller ikke anledning til konflikt. Behøver jeg siger mere 😉

Det skal også siges, at der var nød til at være en topstyring på hver dag. Så alle elever vidste hele tiden hvad deres opgave var, så ingen flagrede rundt, og alle tog del, så vi kom igennem med det hele.

Vi kom i mål, og jeg vil sige, at alle vores ambitioner blev opfyldt, også selv om vi ikke blev skarpe på you tube.

hvad er sort teater hvordan laver man sort teater undervisning
Prinsesserne i aktion

Evaluering

Jeg tænkte meget over om vi var for ambisiøse, om vi eller eleverne ville knække halsen på projektet, når nu vi ikke havde alle timer i ugen, samt vi som lærer ikke hele tiden kunne være sammen i timerne. Men det gik over al forventning. Dog vil jeg sige, at til en anden gang vil jeg ønske mig at alle timer i en uge bruges samlet, for dette var ikke tilfældet, da jeg stadig havde undervisning i andre timer i andre klasser.

I forhold til det krav, der blev stillet til, hvor meget der skulle skrives på hjemmesiden, var det ikke stort eller klart nok. Som jeg havde skrevet i lektiebogen hver dag, hvor eleverne også kunne se hvem der havde lektien med hjemmesiden for, skulle jeg også have sat et krav om minimum antal ord, fordi selv om jeg syntes, jeg var klar i det, jeg skrev, så var der flere elever, der kun skrev en enkelt sætning, hvilket jeg syntes var for lidt.

Jeg er ikke helt klar over, om jeg også skulle have været mere specifik, for jeg syntes til en sart, at det var klart, hvad det var jeg gerne ville have eleverne skrev.

I lektie bogen havde jeg skrevet dette:

Alle skal øve deres rolle, så du kan den uden af. For vi kan ikke læse i mørke!

Sort teater; du skal ligge billeder ud på hjemmesiden, ligge film på you tube og linke til filmen, skrive hvad vi har lavet, skrive hvad I har lært på hjemmesiden  lektier i dag
frøprinsen: Oscar
kærestefolkene: Alberte
Fyrtøjet: Albert
Snehvide; Christopher
Rødhætte: Emilie

hvordan laver man sort teater hvad er sort teater undervisning
Hvis der er mange detaljer på dukkerne, kan du med fordel male med en sort tus rundt om, så når dukken klippes ud, bliver de strittende dele ikke så sårbare.

Elevernes forudsætninger

–           De skal kunne læse og huske rollerne uden af

–           De skal kunne arbejde selvstændigt, og kunne både agerer i en lukket opgave og en åben opgave, uden at læren skal give alt for megen instruks.

–           De skal kunne samarbejde uden al for megen konflikt

 

Praktiske ting

 • Sørg for at have booket It til alle timer
 • Sørg for at have booket lokalet, som teateret skal foregå i i alle timer
 • Sørg for i forældre brev at skrive at alle skal have sort tøj på hver dag
 • Sørg for at skrive, at det er en god ide, hvis alle har deres eget kamera eller telefon med, da billeder skal ligges ind hjemme
 • Lampe med pærer der lyser ultraviolet lys
 • Sørg for MANGE overstregnings tusser, der går meget farve til, samt det fremmer flowet, hvis alle børn hele tiden har adgang til tusser i forskellige farver, uden at skulle vente
 • pinde til dukkerne
 • stort papir i hvidt, mange ark
 • Sorte plastiksække og evt mørklægnings gardiner, hvis rummet ikke er helt mørkt. For det skal være sort som kul.
 • Sort evt. hvid ansigtsmaling
hvad er sort teater hvordan laver man sort teater undervisning
Her ser du, hvorfor det er vigtigt at man har sort tøj på 🙂

Fredag 2 lektioner

 • Her bliver travlt, brug de elevers kompetence, de som kan redigerer på en hjemmeside, til at hjælpe de som ikke kan.
 • Hjemmeside oprettes.
 • Alle elever skal gå ind på den nyoprettet hjemmeside, og gå ind på den side, der har deres eventyr, skrive om det sorte teater, de lige har set på you tube, samt de skal lære at redigerer på siden, ligge billeder ind og kunne linke.
 • På mandag, hvis der er elever der ikke har været i skole, så skal de oplæres af de elever, der har lært at bruge hjemmesiden.
 • Hjemmesiden skal også bruges som logbog.
 • Hvis tid, mørkelægning af hvalen.

Mandag intro

Tre, måske fire grupper laves. Alt efter hvilke eventyr de vælger, så skal rollerne samles, så nogen har flere.

Annemette og Maybritt

Kl 8-9.35 og 9.55-11.25

4 lektioner

 • Vi starter i basen, hvor vi viser de ting vi har med, og snakker i 10 min om hvilke forventninger vi har og hører eleverne om deres evt. forventninger.
 • Eleverne vælger sig ind på det eventyr de gerne vil spille og lave som lydbog.
 • Eleverne skal ved teater stykkes opførelse kunne rollerne uden af, da de ikke kan læse roller op i mørket. Dette vil være lektier til hver dag.
 • Lektier, som vil være at alle skal have en dag hvor de ligger nyt ind på hjemmesiden aftales også i gruppen, hvem har hvilken dag.
 • Efter ti minutter, starter grupperne med at øve, og de grupper som ikke har kunnet finde ud af rollefordelingen, kommer enkeltvis hen til mig, der bestemmer hvem, der får hvilken rolle, da dette ofte, ved jeg   af erfaring, kan bringe konflikt.
 • Grupperne fortæller også, hvem der har de forskellige  dages lektie, som skrives ind i den digitale lektiebog.
 • Når lektiebog og rollefordeling er aftalt, samles alle og scenografien brainstormes i 20 min, for at finde ud af hvilke ting, der går igen i alle eventyr, da de skal spilles på samme scene, og grupperne aftaler hvem der laver hvad til scenografien og aftaler, hvem der skal spille hvilken rolle og være dukke fører.
 • Alle grupper starter med at tegne og male kulisser.   Og de elever der ikke har lært at redigerer, går med de elever som kan hjælpe og lære dem det i IT området.
 • Dette skrives ind på hjemmesiden, som har en underside, der hedder lærens side, og som bruges som en slags logbog, så begge lærer kan følge med, og man der kan skrive, hvad der mangler af praktiske ting, og så alle kan se hvem der har tjansen med at skrive, hvad har vi lært, hvad har vi lavet, samt lagt billeder og film ind.
 • Alle laver deres egen dukke i pap, samt de ting som skal bruges til scenografien.
 • Stykkes øves, sådan at eleverne også her i processen får ideer til evt.  scenografi eller dukkerne, hvor det gerne må fremgå hvilken karakter rollerne/dukkerne har.
 • Eleverne skal huske at tage billeder og filme undervejs, hver dag, så der er noget, der kan ligges ind på hjemmeside.
 • Dagen sluttes med, at vi går i Hvalen og ser det vi har tegnet med overstregnings tusser i ultraviolet lys, så vi får en fornemmelse af, hvordan det virker og ser ud.

Husk at vi og eleverne også skal filme processen undervejs

TIRSDAG kl 8-9.35 Anne-Mette og  Maybritt 2 lektioner

 • Nogle øver rolle oplæsning, dukker og scenografi gøres færdig.
 • Hvalen mørklægges med sorte plastik sække, det tager åbenbart lidt længere tid end lige regnet med.

ONSDAG 4 lektioner

 • Nogle øver rolle oplæsning, dukker og scenografi gøres færdig.
 • Sorte plastik sække klistres på ruder i hvalen, så der er helt mørk, lys sættes op.
 • Roller fører prøver at føre dukker i hvalen,

 kl 8-9.35 Maybritt

kl 9.55-11.25 Anne-Mette

TORSDAG

 • 8.00-9.35 Anne-Mette Det sidste gøres klar
 • 9.55-11.25 Anne-mette Maybritt Alle er i hvalen, og vi ser hinandens stykker.

FREDAG

8.00-9.35 Anne-Mette

 • Stykket opføres for fire klasser, det er en general prøve.

12.10- 13.40 Maybritt

 • Lydbøger laves over stykkerne.

REKVISITTER OG REMEDIER

 • Sorte motor hjemhuer, eller må vi sy nogen, eller finde anden løsning
 • Ansigtsfarve som er sort og hvidt
 • Hvid pap til kulisser
 • Sort tøj, som primært skal være sorte bukser, strømper, vanter, t-shirt
 • Neon farver hvor understregnings tusser er rigtig gode
 • Sakse
 • Penalhus med blyanter viskelædder og linial
 • Flourserende lys, eller neon pære til at lyse det hvide og neon farverne op
 • Sorte plastik sække til at klistre op på vinduer i hvalen, så lys ikke trænger ind
 • Klisterbånd
 • Pinde til at have dukkerne på

Ja, der er meget at holde styr på 🙂 Så hvis du stadig er motiveret, så rigtig god fornøjelse 🙂

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *